Curative Ensemble - Up Up And Away

Mål

Jag tror att gemensamma mål personer emellan faktiskt kan göra oerhört mycket. Det blir någon sorts gemenskap och om man någonsin faktiskt uppnår sitt gemensamma mål är det ju en riktigt fin känsla. Jag kan tänka mig att många mål faktiskt är betydligt mycket lättare att uppnå gemensamt också. Det blir ju att man kan fortsätta sporra varandra hela tiden och uppmuntra den andre när den ene har en tillfällig brist på motivation. Plötsligt känner jag att jag borde hitta någon med ganska gemensamma mål så att man kan hjälpa varandra att nå sina mål. I längden tror jag definitivt att det kan göra stor skillnad.